חייב מוגבל באמצעים

במציאות הקשה של היום, אנשים רבים בין אם בעלי עסקים ובין אם אנשים פרטיים, מוצאים את עצמם צוברים חובות רבים לגורמים שונים, כאשר בעקבות החובות נפתחים נגדם תיקים בלשכות הוצאה לפועל השונות, בין אם מכוח פסקי דין אשר ניתנו כנגדם, שיקים חוזרים, שטרי חוב וכ'.

לאחר פתיחת התיקים, הזוכה לאחר חלוף תקופה הקבועה בחוק ההוצאה לפועל יכול לנקוט בהליכים שונים לגביית החוב, לרבות עיקולים בבנק, עיקולים אצל צד ג', עיקולי מקרקעין ומטלטלין, הגבלות מלהשתמש ו/או מלחדש רישיון נהיגה, צווי עיכוב יציאה מהארץ ועוד הליכים פוגעניים  אשר מטרתם לגרום לחייבים לשלם את חובותיהם.

חייב המוצא עצמו בחובות כבדים וריבוי תיקי  נגדו, חוק ותקנות ההוצאה לפועל מעניקות לו הגנות וכלים להתמודד מול נושים שונים וזאת על מנת שבסופו של ההליך, החייב כן יפרע את חובותיו לנושיו.

 

הליך של חייב מוגבל באמצעים

חייבים אשר אינם מסוגלים לשאת בעול חובותיהם, עומדות בפניו מספר  אפשרויות. אחד הכלים הנפוצים ביותר להתמודדות מול ריבוי תיקים של חייבים בגין חובותיהם  הוא הגשת בקשה להכרזת החייב "כחייב מוגבל באמצעים" ואיחוד תיקיו או אפשרות לאיחוד תיקים ללא הטלת הגבלות על החייב.

ישנן מספר משמעויות אשר נובעות מכוח  הכרזה זו. ראשית, עם הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים, תיקי ההוצאה לפועל העומדים כנגדו מאוחדים לכדי תיק אחד. לאחר מכן, יינתן צו תשלומים לפי בקשתו, עד לבדיקת יכולתו (צו ביניים), ורשאי הוא להטיל עליו בצו הביניים הגבלות כגון: צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד והגבלתו מלעשות שימוש בכרטיס אשראי והוא מנוע מהקמת חברה ו/או ניהול חברה מבלי שרשם ההוצאה לפועל נתן לו אישור לכך. נוסף לכך שמו של החייב  ופרטיו יופיעו במרשם "המוגבלים באמצעים". מרשם זה פתוח לעיון הציבור בכל לשכת . כפי האמור, להכרזת חייב "כחייב מוגבל באמצעים" יכולות להיות השלכות, עם זאת בהכרזה המדוברת יש לה מספר יתרונות, למשל, הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים מביאה לאלתר לעיכוב הליכים כנגדו, ביטול העיקולים אשר הוטלו על חשבון העו"ש, ביטול הליך עיקול משכורתו של החייב,  השהיית הליכי עיקול המיטלטלין . כך גם, חוסכת מאת החייב את הצורך לנהל מאבק יומיומי כנגד נושיו השונים שכן כל תיקיו יאוחדו, כאמור, לתיק אחד. סכום התשלום החודשי של החייב ייקבע בהתאם ליכולתו כפי שנקבעה על ידי רשם ה ולא בהתאם לגובה החוב. יתרון נוסף של פניית חייב להליך של "מוגבל באמצעים", הוא חוסר יכולת להתמודד כלכלית עם עלויות ניהול הליך של פשיטת רגל שהינו הליך יקר יותר.

 כמו כן, הכרזה על "חייב מוגבל באמצעים" ניתנת לביטול בכל עת, לרבות במקרים של פרעון החוב או מכוח הסכם בין הזוכה לחייב. מדובר באחד היתרונות המשמעותיים בנוגע לחייב מוגבל באמצעים לעומת הליכי פשיטת רגל.

הכרזת חייב כמוגבל באמצעים יהיה כמעין  ללא הפטר מהחובות, שכן נועדה למי שאינו מסוגל להתמודד כלכלית עם עלויות ניהול תיק .חייבים מוגבלים באמצעים אינם רשאים לעשות "העדפת נושים" ואין בסמכותם היכולת לשלם חובותיהם לנושה אחד על פני נושים אחרים. כמו כן, בניגוד להליכי פשיטת רגל, חייב מוגבל באמצעים איננו מתמודד עם נאמן העוקב אחר פעילויותיו הכלכליות להבדיל מהליך פשיטת רגל.

מאמרים